บทความ

อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

บางครั้งเลขทะเบียนรถที่มีอาจยังไม่ถูกใจ หรือไม่ถูกโฉลก ทำให้หลายคนต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถให้เป็นเลขมงคลเสริมดวง วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

• เอกสารในการยื่นเรื่อง
1. บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา )
2. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา )
3. หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่ได้มาทำเรื่องเอง)

• ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่
1. ขั้นตอนแรกต้องทำการจองหมายเลขทะเบียนใหม่ก่อน โดยสามารถเข้าไปจองเลขทะเบียนหรือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวย ผ่านเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกที่ www.tabienrod.com
2. เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง
3. ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน
4. จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์
5. นำใบเสร็จรับเงินและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

• อัตราค่าธรรมเนียม
1. การขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
2. การขอสลับป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท
3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท (กรณีขอแผ่นป้ายใหม่)
4. ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท


ติดต่อโตโยต้าสุราษฎร์ธานี

โทร : 077-284919
Line Official : @toyotasuratthani
Page : https://www.facebook.com/ToyotaSuratthani.th/